Navigácia

Obsah

ODPOČTY VODOMEROV do 30.6.2023

Typ: ostatné
ODPOČTY VODOMEROV do 30.6.2023

Informujeme občanov, že zamestnanci TAVOS, a. s. budú do 30.6. 2023 realizovať odpočty vodomerov.

Žiadame preto občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka), tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

 

Stav vodomeru je možné nahlásiť  aj prostredníctvom:

– klientského portálu

– alebo na e-mail: vodomer@tavos.sk a info@tavos.sk.

 

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.


Vytvorené: 19. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2023 11:20
Autor: Správce Webu