Navigácia

Obsah

TAVOS a.s. - OZNAM pre zákazníkov - zmena zasielania vyúčtovacích faktúr

Typ: ostatné
TAVOS a.s.- OZNAM pre zákazníkov - zmena zasielania vyúčtovacích faktúr

TAVOS oznam -zmena harmonogramu zasielania vyúčtovacích faktúr 

 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás týmto dovoľuje informovať o zmene zasielania vyúčtovacích faktúr (zmene fakturačného obdobia), a to počnúc dňom 01. januára 2024.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákazníci našej spoločnosti nemajú rovnaké fakturačné obdobie, t. z. obdobie za ktoré im je vystavená vyúčtovacia faktúra, pristúpila naša obchodná spoločnosť k jeho zjednoteniu, čoho výsledkom je zvýšenie efektívnosti a zníženie administratívnej záťaže na strane našej spoločnosti, ako aj zvýšenie prehľadnosti na strane zákazníkov, pričom toto riešenie považujeme aj za ekologické.

 

            Výsledkom zmeny zasielania vyúčtovacích faktúr bude zaslanie vyúčtovacej faktúry iba raz ročne, pričom Vy ako náš zákazník budete platiť zálohové platby v súlade so zaslaným „Harmonogramom budúcich platieb za opakované dodávky“  tak, ako tomu bolo doposiaľ. Naši zákazníci budú rozdelení do niekoľkých celkov, pričom každému z týchto celkov bude zaslaná vyúčtovacia faktúra raz ročne, t. j. niektorí z Vás dostanú vyúčtovaciu faktúru v júni, iní v septembri a ďalší zasa v decembri a pod. Uvedený postup by mal byť výhodný aj pre Vás – našich zákazníkov, nakoľko zmena výšky zálohových faktúr by sa v priebehu roka nemala meniť a k jej úprave by malo prichádzať iba raz ročne, a to v súvislosti so zaslaním vyúčtovacej faktúry. Z toho potom vyplýva, že v priebehu roka (12 po sebe nasledujúcich mesiacov) nemusíte, ako naši zákazníci, meniť trvalé príkazy a pod.

 

            Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedená zmena sa bude týkať všetkých našich zákazníkov postupne, oznamujeme Vám ju v predstihu s tým, že túto zmenu môžete odmietnuť, a to za predpokladu, že je pre Vás nevýhodná alebo s ňou nesúhlasíte. V prípade, ak túto zmenu neodmietnete písomnou formou, čiže zaslaním nesúhlasu so zmenou fakturačného obdobia, ktorý nám musí byť doručený najneskôr do 15.02.2024 dôjde k zmene zasielania vyúčtovacích faktúr k 01.01.2024 automaticky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese: info@tavos.sk.

 

 


Príloha

Vytvorené: 13. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2023 14:42
Autor: Správce Webu