Navigácia

Obsah

VÝZVA: Jarná deratizácia (02.04.-10.05.2024)

Typ: ostatné
VÝZVA: Jarná deratizácia (02.04.-10.05.2024)

V Ý Z V A


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.


v y z ý v a    n a    r e a l i z á c i u     t o h t o     o p a t r e n i a :


vykonať deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škodcov)   
v termíne od  02.04.2024 do 10.05.2024

Deratizácia

Viac info v priloženom súbore na stiahnutie...RÚVZ TT -Výzva- jarná deratizácia 2024


Príloha

Vytvorené: 13. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2024 16:07
Autor: Správce Webu