Navigácia

Obsah

 

 

Správy

prvá
z 6
posledná

ZMOS vyrokoval bezplatný systém pre samosprávy

ZMOS vyrokoval bezplatný systém pre samosprávy celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Postup starostu COVID-19

Postup starostu COVID-19
Postup starostu - doplnenie usmernenia celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozšírený núdzový stav  od.8.apríla 2020 0.00 hod.do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Rozšírený núdzový stav  od.8.apríla 2020 0.00 hod.do 13. apríla 2020 23.59 hod. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Komentár k legislatíve vo finančnej oblasti

Komentár k legislatíve vo finančnej oblasti celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia v susedných krajinách

Opatrenia v susedných krajinách celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity

Odporúčanie karanténnych opatrení pre marginalizované rómske komunity celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejné obstarávanie v čase šírenia ochorenia COVID-19

Verejné obstarávanie v čase šírenia ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Komentár k aktuálne novelizovanému školskému zákonu

Komentár k aktuálne novelizovanému školskému zákonu celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Sociálne služby a opatrenia hospodárskej mobilizácie

Sociálne služby a opatrenia hospodárskej mobilizácie celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Buďme opatrní! Aktuálna situácia je príležitosťou pre trestné činy.

Buďme opatrní! Aktuálna situácia je príležitosťou pre trestné činy. Europol zverejnil aktuálnu správu o vývoji COVID-19 a trestných činoch v EÚ celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležité termíny - školstvo - učíme na diaľku

Dôležité termíny - školstvo - učíme na diaľku celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Učíme na diaľku

Učíme na diaľku celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020

"Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok" celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva zo dňa 28.3.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární". celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY č. 169 z 27. 03. 2020

UZNESENIE VLÁDY č. 169 z 27. 03. 2020 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Samoodpočty zemného plynu

Samoodpočty zemného plynu celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR - výzva pre seniorov

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Tlacova sprava Slovenskej posty_2020_FINAL_25_03_2020

Tlacova sprava Slovenskej posty_2020_FINAL_25_03_2020 celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24_03_2020

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24_03_2020 celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24_03_2020.pdf

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24_03_2020.pdf celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24_03_2020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24_03_2020.pdf celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 6
posledná