Navigácia

Obsah

Jarná deratizácia bude prebiehať v termíne od 8. apríla do 17. mája

Typ: ostatné
Jarná deratizácia bude prebiehať v termíne od 8. apríla do 17. mája

Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení odporúča

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vykonať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.,

 deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)

v termíne od 8. apríla do 17. mája 2021.

Deratizáciu vykonajú:

•  Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby v objektoch určených na podnikanie. Predovšetkým v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach a v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu. 

 Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak sú v ich blízkosti objekty určené na podnikanie.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

 

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom v jarných a jesenných mesiacoch. K zamoreniu dochádza najmä v rámci suterénnych a pivničných priestorov a objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní  a prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domoch.

Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými chorobami. Aktívnym prístupom k regulácií týchto škodcov a tým k ochrane verejného zdravia je práve vykonávanie pravidelnej deratizácie v stanovenom časovom intervale a prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jesenných a jarných mesiacoch. Celoplošný výkon deratizácie má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zabrániť migrácii škodcov z ošetrených objektov do objektov, ktoré neboli ošetrené prípravkami proti škodcom, určenými na tento účel. 
 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenie COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, je potrebné, aby všetky dotknuté osoby v tejto výzve zabezpečili výkon deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) za podmienok dodržania zvýšených hygienických opatrení podľa charakteru prevádzky. 


Vytvorené: 26. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2021 09:02
Autor: Správce Webu