Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.9.2018 začala na základe žiadosti obce Brestovany konanie č. DLO-95/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 7 kusov lipy malolistej, 1 kus platana javorolistého,     2 ks sumachu pálkového, 1 ks borievky viržínskej a 81 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. č. 71/1

k. ú Malé Brestovany z dôvodu realizácie nástupného priestoru Kultúrneho domu a pošty v Brestovanoch.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.


Vytvorené: 14. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 9. 2018 11:28
Autor: Správce Webu