Navigácia

Obsah

Pozvánka na na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia -15.6.2021

Typ: ostatné
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 od 15:00 hodiny

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA

Pozývame Vás na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 od 15:00 hodiny

  • online formou v aplikácii Teams.
  • Link na pripojenie sa do tejto aplikácie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YTA4NWUtNmFmYS00YjQ5LWI5ZjAtODI3MjYwNGEwMjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258af3eba-510e-4544-8cfd-85f5e0206382%22%2c%22Oid%22%3a%225b101dca-e2c9-4954-9d12-8e8e9507f80b%22%7d

Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho vypracovaniu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je na  stiahnutie tu: https://sfta01.poyry.com/link/VdGrlapANyEJCUaEjmbyOM


Vytvorené: 2. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2021 13:21
Autor: Správce Webu