Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolné Lovčice -15.6.2018

Typ: ostatné
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Obce Dolné Lovčice

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Lovčiciach svojim uznesením č. 9/2018 zo dňa 16.03.2018 vyhlasuje výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra Obce Dolné Lovčice na deň 15.06.2018.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolné Lovčice zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Dolné Lovčice, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice do 09.05. 2018. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolných Lovčiciach, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov..

 

Bližšie informácie sú v oznamovej tabuli pred OcÚ alebo tu:Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolné Lovčice


Vytvorené: 18. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 4. 2018 00:00
Autor: Správce Webu