Navigácia

Obsah

Nové správne poplatky od 1.1.2018

Typ: ostatné
-

Od 1. januára 2018 sa menia správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov. Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

 

Doklad, úkon

Poplatok doteraz

Poplatok

 od 1. 1. 2018

MATRIKA

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

1,50 €

2,00 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala
v cudzine do osobitnej matriky (nová položka)

-

10,00 €

Príprava dokladov k uzavretiu manželstva, pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – žiadosť o uzavretie manželstva
(nová položka)

-

10,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

16,50 €

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

66,00 €

70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

33,00 €

35,00 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR

16,50 €

20,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

66,00 €

70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

165,50 €

200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199,00 €

200,00 €

OSVEDČOVANIE

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise,

za každý podpis

1,50 €

2,00 €

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu

1,50 €

2,00 €

 

 


Vytvorené: 16. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2018 0:00
Autor: Správce Webu