Navigácia

Obsah

Oznámenie spoločnosti SPP a.s. distribúcia

Typ: ostatné
-

V rámci pravidelne vykonávanej kontroly plynárenských zariadení je čoraz častejšie zistené ich poškodzovanie v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác obyvateľov obce.Tak vznikne takmer 90℅ mimoriadnych udalostí, pri ktorých následne dôjde k prerušeniu distribúcie zemného plynu pre obyvateľov alebo podnikateľské subjekty.

V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení a zvyšovania bezpečnosti ich prevádzky, si Vás dovoľujeme požiadať, aby Vaša obec, vykonávajúca pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku stavebného poriadku ako aj iných úsekov štátnej správy, požadovala od subjektov žiadajúcich vydanie stavebných, búracích, rozkopávkových či iných povolení, prípadne ohlasujúcich uskutočnenie drobnej stavby, predloženie písomného stanoviska spoločnosti SPP –distribúcia, a.s. prípadne nákres s vyznačením distribučnej siete, potvrdený jej prevádzkovateľom, z ktorého bude vyplývať, že voči uskutočneniu týchto činností nemáme námietky.

Vydávanie takýchto stanovísk nie je spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s. spoplatnené.

Dovoľujeme si Vám zároveň oznámiť, že v rámci ústretových aktivít zameraných na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení, vykonáva spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. od 1.4.2011 vytyčovanie trasy plynárenských zariadení pre objekty do rozsahu vytýčenia 1hod., resp. 100 m dĺžky napr. v súvislosti s výstavbou rodinných domov, bezplatne.


Vytvorené: 3. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2014 0:00
Autor: Správce Webu