Navigácia

Obsah

Odpady

 

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2019 

 

https://envipak.sk/

Plagát o správnom triedení - Plasty + Kovy + Nápojové kartóny

Nebuďme leniví, trieďme odpad !

 

 

PET fľaše, kovový odpad  a nápojové kartóny triedime v našej obci do igelitových vriec ( všetky druhy do spoločného vreca) a podľa harmonogramu vykladáme raz mesačne  pred rodinný dom.

 

PLASTY:

PATRIA SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

KOVY:

PATRIA SEM:

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

NEPATRIA SEM:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

 

ZBER  SKLA   A  PAPIERA  REALIZUJEME  V  NAŠEJ  OBCI  DO   ZBERNÝCH NÁDOBY,

ktoré sú v našej obci rozmiestnené nasledovne:

- na parkovisku pri OcÚ  - 1 ks

- na verejnom priestranstve pri zvonici, vedľa kontajnerov na zber odevov – 2 ks

- na začiatku cesty smerom pod orechy - 1 ks

- pri cintoríne - 1 ks

- v lokalite Juh pri futbalovom ihrisku - 1 ks

SKLO

PATRIA SEM:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

 

PAPIER:

PATRIA SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

 

 

 

Už čoskoro sa bude triediť aj  BIOODPAD:

PATRIA SEM:

Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:

Mäso, popol, stavebný odpad a pod.

 

Možnosti zlepšenia úrovne a kvality triedeného zberu

 

Plagat-A3-Kompostery-ZOMOT

 

Označovanie obalov

 

Prečo triediť a separovať odpad ?

 

 

Dávame do pozornosti- Prečo triediť a separovať odpad ?

 

Ako triediť nápojové kartóny

 

Separovanie sa oplatí čoraz viac - Koľko si priplatíme za odpad ?

 

Vianoce_plagat_ENVI-PAK_2019

 

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

 

Triedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

 

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice

 

Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu. Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu.

 

 

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš

 

CERTIFIKÁT za rok 2019