Navigácia

Obsah

Komunálne voľby 15.11.2014

Predseda Národnej rady SR Pavol Paška vyhlásil voľby do orgánov samosprávy miest a obcí na sobotu 15. novembra 2014. Voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia, ktoré sa končí 27. novembra 2014.

Tzv. komunálne voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 90 dní pred ich konaním. Kandidátne listiny je možné predkladať najneskôr 55 dní pred voľbami. Kandidovať môžu kandidáti politických strán a hnutí, ale aj nezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti musia predložiť predložiť petíciu s predpísaným minimálnym počtom podpisov voličov, ktorý je stanovený podľa počtu obyvateľov obce. Aktuálny počet obyvateľov obce Dolné Lovčice je 627 oznámenie o počte obyvateľov 2014 . Počet  podpisov voličov na petícii je stanovený podľa počtu obyvateľov počet podpisov voličov na petícii .              Za poslancov, starostu a primátora budú zvolení kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

Právo voliť majú voliči, ktorí majú v obci, meste alebo v mestskej časti trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska. Hlasovať na voličský preukaz sa nedá.

O termíne volieb rozhoduje predseda Národnej rady SR.

Bližšie informácie na : http://www.civil.gov.sk

 

oznámenie o určení počtu poslancov a volebný obvod - komunálne voľby

Preberanie kandidátnych listín- Oznámenie preberanie kandidátnych listín

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Dolné Lovčice a vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolných Lovčiciach:

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Dolné Lovčice

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ Dolné Lovčice

Výsledky hlasovania v komunálnych voľbách- odpis zápisnice:výsledky hlasovania