Navigácia

Obsah


Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014
Vážený návštevník, voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku sú takpovediac za dverami. Sú to pre nás v poradí tretie voľby do... Viac.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov

 

 

 

 

 
 

Informácie pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie, ktorej súčasťou je aj žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie. Informácia je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku.

Predmetný materiál je zverejnený   za účelom zapísania občanov iných členských štátov Európskej únie do zoznamu voličov Vášho mesta – obce.

     Zároveň Vás informujeme, že táto informácia je spolu so žiadosťou uverejnená aj ako Dokumenty na stiahnutie na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  www.minv.sk/?ep-informacie

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí desiate voľby do EP, zároveň druhé na Slovensku, sa uskutočnili v dňoch 4. až 7. júna 2009. Z týchto priamych všeobecných volieb vzišiel súčasný EP, do ktorého lavíc zasadlo 736 poslancov. Priemerná účasť na voľbách v roku 2009 bola v doterajšej histórii najnižšia v EÚ - 43,2 percenta z celkového počtu oprávnených voličov. Na Slovensku bola účasť dokonca najnižšia zo všetkých členských krajín - 19,6 percenta.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku, Taliansku a Veľkej Británii sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

Počet poslancov z každého členského štátu EÚ stanovuje Zmluva o pristúpení k EÚ. Z nej vyplýva, že SR v EP zastupuje 13 poslancov.

 .

Stránka Štatistického úradu s presnými výsledkami

http://www.statistics.sk/volbyep2009/index.jsp

 

V obci Dolné Lovčice je vytvorený okrsoch č.1 a je určená volebná miestnosť            

v priestoroch Kultúrneho domu v Dolných Lovčiciach.

Voliť môžete v čase od 7,00 hod do 22,00 hod.

Odpis zápisniceje na staihnutie tu:

Zápisnica EP 24.05.2014

Zápisnica EP 24.5.2014 - prílohy