Navigácia

Obsah

Volby

Voľby do Európskeho parlamentu

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dnes (4. 2. 2019) uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky:

Rozhodnutie predsedu vlády SR o vyhlásení volieb do EP

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča_ajl_žiadost

Vyhlásenie-declaration

http://www.minv.sk/?volby-ep

http://www.minv.sk/?ep-vzory1

 

V obci Dolné Lovčice je vytvorený okrsoch č.1 a je určená volebná miestnosť            

v priestoroch Kultúrneho domu v Dolných Lovčiciach.

Volebný okrsok č.1 a volebná miestnosť

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

 

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie vol.preukazu

 

Odpis zápisnice OVK -voľby do EP -25.05.2019