Navigácia

Obsah

Volby

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019
Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

 

Odpis zápisnice OVK - vo voľbách prezidenta SR -16.3.2019

 

Odpis zápisnice OVK - vo voľbách prezidenta SR -30.3.2019