Navigácia

Obsah

Zápisnice

Pozvánka OZ 13-12-2022.pdf (496.01 kB)

docházka poslancov OZ 13.12.2022.pdf (272.46 kB)

Zápisnica OZ 13.12.2022.pdf (527.36 kB)

 

Správa audítora IÚZ obec Dolné Lovčice 2021-26-10-2022.pdf (452.38 kB)

VZN 2-2022 poplatok za rozvoj DL -schválené-učinné od 1.1.2023.pdf (463.16 kB)

VZN č.3-2022 -stravné MS -učninné od 1.1.2023.pdf (722.42 kB)

Dodatok č.1-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO- schválené-účinosť od 1.1.2023.pdf (465.49 kB)

 

 

Pozvánka- ustanovujúce OZ 25.11.2022.pdf (609.41 kB)

docházka poslancov OZ 25.11.2022.pdf (273.58 kB)

zápisnica 25.11.2022 - ustanovujúce OZ .pdf (586.31 kB)

 

 

 

Pozvánka na OZ -17.10.2022.pdf (482.66 kB)

docházka poslancov OZ 17.10.2022.pdf (277.9 kB)

zápisnica 17.10.2022.pdf (536.1 kB)

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2023 Dolné Lovčice.pdf (270.4 kB)

Rozpočet Obce DL na rok 2023-2025.pdf (466.75 kB)

 

 

 

 

Pozvánka OZ-03-08-2022 (355.78 kB)

Dochádzka poslancov OZ 03.08.2022 (13.67 kB)

Zápisnica 03.08.2022 (22.52 kB)

 

Pozvánka OZ-10-06-2022

e OZ 03.08.2022 (355.78 kB

docházka poslancov OZ 10.6.2022

zápisnica 10.6.2022

 

Kupna_zmluva_OSK-Dolné Lovčice + Obec DL

Rozpočtové opatrenie 2022 c.3 prijmy

Rozpočtové opatrenie 2022 c.3 vydavky.

 VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice

Záverečný účet 2021

 

 

 

 

Pozvánka OZ 10.3.2022

docházka poslancov OZ 10.3.2022

 

zápisnica 10.3.2022 

Rozpočtové opatrenie č.1.

Rozpočtové opatrenie č .2 prijmy

Rozpočtové opatrenie č .2 vydavky