Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uloženej zásielke pre Renátu Krutekovú

Oznámenie o uloženej zásielke .

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pani

Renáta Kruteková, bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 28.8.2019 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

 

Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce

Vyvesené: 28. 8. 2019

Dátum zvesenia: 17. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť