Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre Jozefa Olaha

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Jozef Olah, bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú  úradnú zásielku   na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 03.02.2020. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

 

Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce

Vyvesené: 3. 2. 2020

Dátum zvesenia: 21. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť