Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre Miroslava Franka

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Miroslav Franko, bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú zásielku  do vlastných rúk na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 28.10.2019 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

 

Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce

 

 

Vyvesené: 28. 10. 2019

Dátum zvesenia: 15. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť