Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre pána Nagian Djemaili

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení

neskorších predpisov oznamuje, že pán

Nagian Djemaili ,

má uloženú  úradnú zásielku   na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 30.5.2024 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 30. 5. 2024

Dátum zvesenia: 17. 6. 2024

Späť