Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre Patrika Karela

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Patrik Karel, bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú  úradnú zásielku   na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 28.6.2022 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 16. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť