Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre Renátu Krutekovú

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán

Renáta Kruteková, bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú  úradnú zásielku   na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 24.11.2021 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní.

 

Vyvesené: 24. 11. 2021

Dátum zvesenia: 10. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť