Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky pre Róberta Kruteka

Obec Dolné Lovčice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení

neskorších predpisov oznamuje, že pán

Róbert Krutek bytom obec Dolné Lovčice,

má uloženú  úradnú zásielku   na Obecnom úrade v Dolných Lovčiciach.

Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne:

od 7.9.2023 . Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 7. 9. 2023

Dátum zvesenia: 26. 9. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť