Navigácia

Obsah

Späť

Rozoslanie oznámenia o zmene - Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu

 

Rozoslanie oznámenia o zmene - Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu

 

Verejnosť môže nahliadnuť do dokumentácie na obecnom úrade v Dolných Lovčiciach od pondelka do piatku v stránkové aj nestránkové hodiny.
Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou.

Informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obehove-centrum-pre-upravu-zhodnocovanie-odpadov-rozsirenie-skladky-ni

Vyvesené: 13. 4. 2022

Dátum zvesenia: 29. 4. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť