Navigácia

Obsah

Späť

Vedenie 2x110 kV V8743/8854 (Križovany - Hlohovec) - Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava - zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie

Vyvesené: 26. 6. 2024

Dátum zvesenia: 18. 7. 2024

Späť