Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 1. 7. 2024

Dátum zvesenia: 16. 7. 2024

Späť