Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-11-07-2020

50,00 EUR

Mária Krátka

Obec Dolné Lovčice

08.07.2020

Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu

Z-KD-11-07-2020

380,00 EUR tristoosemdesiet

Kramarovičová

Obec Dolné Lovčice

06.07.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č.3 k kúpnej zmluve 06-07-2020

1,00 EUR

DL Group s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

06.07.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 06-07-2020

1,00 EUR

DL Group s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

30.06.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-30-06-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Maruniaková Miriam

Obec Dolné Lovčice

19.06.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-20-06-2020

160,00 EUR stošsťdesiat eur

Ivančíková Dominika

Obec Dolné Lovčice

19.06.2020

Kúpna zmluva

KZ -19-06-2020

7 320,00 EUR sedemtisíctristodvadasť eur

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

16.06.2020

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.6813535632

Dodatok č.1 k poistnej zmluve

290,44 EUR dvestodeväťdesiat eur štyridsaťštyri centov

Komunálna poistovna, 82102 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

04.06.2020

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

ZoS aKZ 4.6.2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

05.05.2020

Zmluva o dielo - č.02/2020

ZoD 05-05-2020

5 370,00 EUR päťtisíctristosedemdesiat

V-architekt s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

04.05.2020

Nájomná zmluva

NZ-4-5-2020

1,00 EUR jednoeuro

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

30.04.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve č.A12848560

neuvedené

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

30.03.2020

Autorská zmluva o vytvorení diela

AZ -30-03-2020

850,00 EUR osmestopäťdesiat eur

RNDr. Matej Masný, PhD.

Obec Dolné Lovčice

05.03.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

Návrh PZ 441 9013080

104,50 EUR stoštyri eur päťdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Komunálna poistovna, 82102 Bratislava

19.02.2020

Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu

Z-KD-22-02-2020

200,00 EUR dvestoeur

Šišková Ivona

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Zmluva o umeleckom výkone- FS Dudváh

ZoUV1 -15-02-2020

200,00 EUR dvestoeur

Eva Kovačiková, vedúca skupiny Dudváh

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Kúpna zmluva

KZ-14-02-2020

266,00 EUR dvestošesťdesiatšesť Eur

Rojkovičová Helena a Pavol Rojkovič

Obec Dolné Lovčice

10.02.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-7-2-2020

35,00 EUR tridsaťpäťeur

Sokolovičová Adriana

Obec Dolné Lovčice

07.02.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Z-03-02-2020

1 000,00 EUR tisíceur

Obec Dolné Lovčice

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 90501 Senica

07.02.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-08-02-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Jozef Škoda

Obec Dolné Lovčice

28.01.2020

Dodatok1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1

nezvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A14426241

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

17.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Dolné Lovčice

Z o poskytnutí príspevku z RO 17-01-2020

4 000,00 EUR štyritisíc

TJ DRUZSTENIK LOVCICE

Obec Dolné Lovčice

19.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2017/11/03

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2017-11-03

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

CS.s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: