Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2018

Zmluva o dielo

07-08-2018

3 397,20 EUR tritisíctristodeväťdesiatsedemeurdvadaťcentov

Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.134/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-134-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.133/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-133-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.158/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-158-2018

7,00 EUR sedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.84/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-84-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

30.07.2018

Nájomná zmluva č.25/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-25-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Koštialová Iveta

Obec Dolné Lovčice

27.07.2018

Zmluva o dielo

16-2018

600,00 EUR šesťstoeur

Ing.arch.Krupova Eva

Obec Dolné Lovčice

12.07.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

20-06-2018

12 477,60 EUR dvanasťtisícštyristosedemdesiatsedem

Obec Dolné Lovčice

LEarchitects s.r.o.

28.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

1/2018

neuvedená

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

27.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2018-27-06

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť eur

Galileo

Obec Dolné Lovčice

25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.55-06-2018

Zmluva 2018-25-06

144,00 EUR stoštyridsaťeur

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

2018-15-06

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

11.06.2018

Nájomná zmluva č.383/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-383-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

11.06.2018

Nájomná zmluva č.384/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-384-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

25.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018-25-05

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Ochrana údajov,s,r,o.

24.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozočtu obce TJ Družstevník Lovčice

2018-24-05

4 050,00 EUR štyritisícpäťdesiateur

TJ DRUZSTENIK LOVCICE

Obec Dolné Lovčice

24.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie -PZ LIPA Lovčice

2018-24-5

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

Obec Dolné Lovčice

16.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu

2018-16-05

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Estate&Auction,s,r,o.

Obec Dolné Lovčice

14.05.2018

Nájomná zmluva č.189/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-189-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Blážová Katarína

Obec Dolné Lovčice

14.05.2018

Nájomná zmluva č.266/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-266-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Kútna Renáta

Obec Dolné Lovčice

30.04.2018

Nájomná zmluva na pozemok

2018-30-04

300,00 EUR tristoeur

Obec Dolné Lovčice

RNDr. Mária a RNDr.Anna Hrušovské

17.04.2018

Zmluva o zabezpečení straostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave

2018 -17- 4

Neuvedené

Združenie na ochranu zvierat Trnava

Obec Dolné Lovčice

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č.2-2018-OPPaCR

2-2018-OPPaCR

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťstoeur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

09.04.2018

Nájomná zmluva č.90/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-90-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Drgoň František

Obec Dolné Lovčice

04.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

PROROZVOJ,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: