Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.06.2019

Zmluva o prenájme KD-28.6.2019

Z-KD-28-06-2019

Neuvedené

Kulifaj Miroslav

Obec Dolné Lovčice

21.06.2019

Zmluva o prenájme priestorov KD

Z-KD-22-06-2019

100,00 EUR sto eur

Blážová Katarína

Obec Dolné Lovčice

17.06.2019

Zmluva č.25-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.25-2-Z-2019

595,00 EUR päťstodeväťdesiatpäť eur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

11.06.2019

Zmluva o prenájme priestorov KD

Z-KD-12-06-2019

80,00 EUR osemdesiat eur

Barošová Anna

Obec Dolné Lovčice

11.06.2019

Nájomná zmluva č.371/2019 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-371-2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Barošová Anna

Obec Dolné Lovčice

10.06.2019

Zmluva o prenájme priestorov KD

Z-KD-15-06-2019

Neuvedené

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

Obec Dolné Lovčice

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť

Z-2019-27-05

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava

22.05.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 26.05.2019

Z-G-26-05-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Kolenová Andrea

Obec Dolné Lovčice

12.04.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 13.4.2019

Z-G-13-04-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Smáková

Obec Dolné Lovčice

09.04.2019

Zmluva o spolupráci

Z-2019-09-04

neuvede

Obec Dolné Lovčice

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

05.04.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 05.04.2019

Z-G-05-04-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Podskočová Emília

Obec Dolné Lovčice

29.03.2019

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení SOÚ

Dodatok č.1

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Obec Cífer

29.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 30.03.2019

Z-G-30-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Sásová Eva

Obec Dolné Lovčice

22.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 23.03.2019

Z-G-23-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Bartovičová Anna

Obec Dolné Lovčice

15.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 16.03.2019

Z-G-16-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Slovák Radovan

Obec Dolné Lovčice

08.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 09.03.2019

Z-G-09-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Pinčeková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

01.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 02.03.2019

Z-G-02-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Mikuš Anton

Obec Dolné Lovčice

22.02.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 23.02.2019

Z-G-23-02-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Blážová Helena

Obec Dolné Lovčice

14.02.2019

Zmluva o prenájme KD-14.02.2019

Z-KD-14-02-2019

83,00 EUR osemdesiattri eur

Čapková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

08.02.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 09.02.2019

Z-G-09-02-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Pongrácová Helena

Obec Dolné Lovčice

18.01.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 19.1.2019

Z-G-19-01-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Vyskočová Adriana

Obec Dolné Lovčice

14.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č.SKP19-01-013

SKP19-01-013

9,00 EUR deväťeur

Obec Dolné Lovčice

KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice

10.01.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Z -2019-10-01

neuvedená

Obec Cífer

Obec Dolné Lovčice

07.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služiev v odpadovom hospodárstve

EOZ-422-02-2017-DO - Dodatok č.1

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL SK s.r.o.

20.12.2018

Zmluva č.ZSE2311201814

ZSE2311201814

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVI-PAK.a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: