Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Nájomná zmluva č.210/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-210-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Palušková Emília

Obec Dolné Lovčice

06.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TT220011

074TT220011

56 626,87 EUR päťdesiatšesťtisícšesťstodvadaťšesť eur oseddesiatsedem centov

Obec Dolné Lovčice

Pôdohospodárska platobná agentúra

27.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

23-11-2018

neuvedená

MAPA Slovensko Digital s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

20.11.2018

Nájomná zmluva č.50/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-50-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Horníková Mária

Obec Dolné Lovčice

29.10.2018

Nájomná zmluva č.220/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-220-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Mikulášková Mária

Obec Dolné Lovčice

09.10.2018

Nájomná zmluva č.150/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-150-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Škoda Jozef

Obec Dolné Lovčice

26.09.2018

Nájomná zmluva č.358/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-258-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Sásová Eva

Obec Dolné Lovčice

26.09.2018

Nájomná zmluva č.54/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-54-2018

7,00 EUR sedem eur

Sásová Eva

Obec Dolné Lovčice

07.09.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Z-2018-09-07

neuvedená

HUMANA people to People Slovakia o.z.

Obec Dolné Lovčice

03.09.2018

Nájomná zmluva č.60/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-60-2018

40,00 EUR štyridsať eur

Ježovič Miloš

Obec Dolné Lovčice

20.08.2018

Zmluva č.162/2018 o nájme poľnohospodárskych pozemkov

162-2018

239,51 EUR dvestotridsaťdeväťeurpäťdesiatjedencentov

PD Zavar

Obec Dolné Lovčice

08.08.2018

Zmluva o dielo

07-08-2018

3 397,20 EUR tritisíctristodeväťdesiatsedemeurdvadaťcentov

Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.134/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-134-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.133/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-133-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.158/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-158-2018

7,00 EUR sedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

07.08.2018

Nájomná zmluva č.84/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-84-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Oberle Peter

Obec Dolné Lovčice

30.07.2018

Nájomná zmluva č.25/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-25-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Koštialová Iveta

Obec Dolné Lovčice

27.07.2018

Zmluva o dielo

16-2018

600,00 EUR šesťstoeur

Ing.arch.Krupova Eva

Obec Dolné Lovčice

12.07.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

20-06-2018

12 477,60 EUR dvanasťtisícštyristosedemdesiatsedem

Obec Dolné Lovčice

LEarchitects s.r.o.

28.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

1/2018

neuvedená

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

27.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

2018-27-06

395,00 EUR tristodeväťdesiatpäť eur

Galileo

Obec Dolné Lovčice

25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č.55-06-2018

Zmluva 2018-25-06

144,00 EUR stoštyridsaťeur

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

2018-15-06

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

11.06.2018

Nájomná zmluva č.383/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-383-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

11.06.2018

Nájomná zmluva č.384/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-384-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: