Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
-

Obec Brestovany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 12.6.2015 začala na základe žiadosti obce
Dolné Lovčice konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 stromov  rastúcich na
pozemku parc. č. 434/1 k. ú Dolné Lovčice vo vlastníctve TJ Družstevník
Dolné Lovčice z dôvodu ohrozenia nehnuteľností.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 


Vytvorené: 17. 7. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2015 00:00
Autor: Správce Webu