Navigácia

Obsah

Výrub drevín -oznámenie o začatí konania

Typ: ostatné
-

 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Lovčice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.6.2017 začala na základe žiadosti obce Brestovany konanie č. DLO-62/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 kusov orecha kráľovského,  rastúcich na pozemku parc. č. 164/107 k. ú Veľké Brestovany z dôvodu výstavby zberného dvora.

 

 Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.


Vytvorené: 4. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2017 00:00
Autor: Správce Webu