Navigácia

Obsah

Výzva Západoslovenskej distribučnej

Typ: ostatné
-

Západoslovenská distribučná, a.s, ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

VYZÝVA

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len "vlastníkov") nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej energetiky, a.s., na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2014.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská energetika, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred realizáciou Západoslovenskú energetiku, a.s., na tel. č. 033/5563251.

 

Západoslovenská energetika, a.s.

Tím správy energetických zariadení Západ


Vytvorené: 29. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2014 00:00
Autor: Správce Webu