Navigácia

Obsah

Zverejnenie zámeru podľa §9a, zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Typ: ostatné
-

V súlade s §9a, zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov obec Dolné Lovčice

ZVEREJŇUJE :

zámer odpredaja nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm. e):

 

Predmetom predaja bude pozemok vymedzený hranicou katastra Obce Dolné Lovčice, severozápadnou hranicou pozemku s parc.č. 117/9,  severnou hranicou medzi pozemkami s parc.č. 163/12 a 163/23  a spojnicou severozápadného rohu parc.č. 163/23 a severovýchodného rohu parc.č.  456/18, v katastri obce Dolné Lovčice spôsobom prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Dolné Lovčice z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý obec Dolné Lovčice dlhodobo nevyužíva, je značne zanedbaný a bezprostredne susedí s pozemkom parc. č. 117/9, ktorého majiteľom je žiadateľ , a hranicou katastrálneho územia obce. Je predpoklad, že  v jeho vlastníctve bude účelnejšie využívaný.


Vytvorené: 1. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2017 00:00
Autor: Správce Webu