Navigácia

Obsah

Archív - zákazka 'Výzva na predkladanie ponúk - detské ihrisko'

 • Názov
  Výzva na predkladanie ponúk - detské ihrisko
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa §9 ods. 9 - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska v obci Dolné Lovčice, dodávka prvkov, montáž, výkopové práce, kotvenie, osadenie s betonážou, osadenie gumy pod hojdačku na pružine. Dopadové plochy podľa normy STN EN 1177. Všetky prvky detského ihriska musia byť podľa normy STN EN 1176. Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať aj náklady za dopravu a inštaláciu na mieste.
  Miesto realizácie zákazky: areál materskej školy, parcelné číslo 125/2, Dolné Lovčice, SNP 65.
 • Dátum zverejnenia
  12.5.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy