Navigácia

Obsah

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Informácie pre verejnosť

Brožúra 1_strana

Brožura-2-starna

 

Usmernenie k opatreniu na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok:

Podozrivé zásielky 1

Podozrivé zásielky 2

Podozrivé zásielky 3