Navigácia

Obsah

Koronavis - aktuálne informácie

Koronavirus

Dolné Lovčice

Dolné Lovčice sú obec na Slovensku v okrese Trnava. V roku 2013 tu žilo 745 obyvateľov.

Súčasný názov Dolné Lovčice je datovaný od roku 1920. Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1292, kedy ju Michal, syn komese Bacha, daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI IINFERO LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy.

Kontakt

Obecný úrad
SNP 69
919 27 Dolné Lovčice

Tel:  033 / 55 96 128, 033/ 55 96 338
Mobil: 0908 171 461
E-mail:

Kontakt na hl. kontrolóra obce:   

od 01.07.2018 - v.opalekova@gmail.com

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. zodpovedná osoba -

JUDr. Stanislav Beňo

zodpovedna.osoba@datasafe.sk

tel.: 0919367404

Súhlas dotknutej osoby

Úradné hodiny

Úradné hodiny s účinnosťou od 1.6.2016

Pondelok 7.30 -12.00   12.30- 16.00
Utorok 7.30 -12.00   12.30- 16.00
Streda 7.30 -12.00   12.30- 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok                  7.30-12.00

Rozhlas

03.04.2020

Výzva k zodpovednému prístupu !!!

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 10.3.2020 nariadil opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. ktorým sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Vyzývame všetkých občanov a osobitne rodičov detí, aby dohliadli na to, aby sa deti nezhromažďovali na verejných priestranstvách obce a to najmä na: ihrisku a na všetkých verejných priestranstvách obce. Vyzývame občanov k zodpovednému prístupu a hlavne buďme zodpovední voči všetkých ľuďom naokolo !!!

Detail

03.04.2020

ZMENY pri zápise žiakov do 1. ročníka Základnej školy a Materskej školy na rok 2020/2021

ZMENY pri zápise žiakov do 1. ročníka Základnej školy a Materskej školy na rok 2020/2021

Detail

31.03.2020

SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzte STOP podvodníkom

SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzte STOP podvodníkom

Detail

31.03.2020

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Detail

31.03.2020

Oznam OcÚ v Dolných Lovčiciach stánkové hodiny od 1.4.2020 do odvolania

Oznam OcÚ v Dolných Lovčiciach stánkové hodiny od 1.4.2020 do odvolania

Detail

Elektronická úradná tabuľa