Navigácia

Obsah

Historia obce

Pri príležitosti 720.výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice bol vydaný informačný leták o obci Dolné Lovčice. Na  vydaní monografie sa pracuje. Zatiaľ prebieha zber údajov, podložených historickými údajmi z archívov.

Informačný leták  - dve strany sú na stiahnutie tu:

História obce 1 strana

História obce 2 strana

Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Stred obce leží 135 m n. m. Východná časť chotára je rovina na nive BlavyDudváhu, Západná časť s mocnými uloženinami spraše sa rozprestiera na svahu Trnavskej pahorkatiny.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1292, keď ju Michal, syn komesa Bacha daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI INFERI LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy. V pečati je na modrom štíte čerieslo a lemeš, pod ktorým je kytička so štyrmi stonkami ďateliny ako dôkaz poľnohospodárskeho charakteru obce. Terajší názov Dolné Lovčice sa datuje od roku 1920.