Navigácia

Obsah

Historia obce

Pri príležitosti 720.výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolné Lovčice bol vydaný informačný leták o obci Dolné Lovčice.

 

Informačný leták  - dve strany sú na stiahnutie tu:

História obce 1 strana

História obce 2 strana

 

Dňa 25.11.2017 sa konal slávnostný krst  440 stránkovej publikácie o histórii obce Dolné Lovčice vydanej pri príležitosti 725. výročia prvej písomej zmienky o obci Dolné Lovčice, autor  Miroslav Franko.

Obecný úrad Dolné Lovčice oznamuje všetkým zaujemcom, že uvedenú pubikáciu si  môžu zakúpiť na Obecnom úrade za 10,-Eur.

 

Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Stred obce leží 135 m n. m. Východná časť chotára je rovina na nive BlavyDudváhu, Západná časť s mocnými uloženinami spraše sa rozprestiera na svahu Trnavskej pahorkatiny.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1292, keď ju Michal, syn komesa Bacha daroval Nitrianskej kapitule. Zachovala sa pečať s nápisom SIGILLUM PAGI INFERI LOVSCZIC z roku 1633 ako dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy. V pečati je na modrom štíte čerieslo a lemeš, pod ktorým je kytička so štyrmi stonkami ďateliny ako dôkaz poľnohospodárskeho charakteru obce. Terajší názov Dolné Lovčice sa datuje od roku 1920.

 

Významné osobnosti