Navigácia

Obsah

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

ÚVZ SR situáciu monitoruje a vyzýva k zodpovednému správaniu.

ÚVZ SR situáciu monitoruje a vyzýva k zodpovednému správaniu. Úrad verejného zdravotníctva SR stále monitoruje aktuálnu situáciu ochorenia COVID-19 a podniká účinné kroky k eliminácii šírenia ochorenia. ÚVZ SR poukazuje na dôležitosť verejnosti v zabránení šírenia ochorenia. Stále je potrebné správať sa zodpovedne a dbať na účinné hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ opatrenie k podnikateľským prevádzkam.

ÚVZ opatrenie k podnikateľským prevádzkam. Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie, ktorý sa týka hygienických opatrení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. celý text

ostatné | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ vydal nové opatrenie k hraniciam.

ÚVZ vydal nové opatrenie k hraniciam. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenie k hraniciam resp. doplnil zoznam bezpečných štátov, opatrenie je účinné od 20. júna 2020. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám.

Nové opatrenie ÚVZ vo vzťahu k prevádzkam a potravinám.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové Opatrenie č. OLP/5091/2020 a s účinnosťou od 20. júna 2020 vo vzťahu k prevádzkam a hygiene potravín. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Detské ihriska v exteriéri - uvoľnenie opatrení.

Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID - 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest.

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým osobám zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušenie štátnej karantény.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje, aby osoby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negatívite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ k prevádzke zariadení.

Opatrenie ÚVZ k prevádzke zariadení. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška


celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín

Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín.Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou - bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam otvorených hraničných priechodov.

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam otvorených hraničných priechodov. Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a Ukrajinou, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Na každej hranici sú určené priechody, na ktorých je možné prejsť do domácej karantény pod dohľadom eKaranténa. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva -Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko.

Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko. Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko, tranzitu cez územie nášho štátu, ako aj návštev nepresahujúcich viac ako 48 hodín začali platiť pre občanov Slovenskej republiky, Českej republiky ale aj Maďarska a to od 2.6.2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení.

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení
Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín.Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k ZUŠ

Informácia k ZUŠ.V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo- Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania

Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Karanténa, výnimky a registrácia pre cestujúcich na územie SR

Karanténa, výnimky a registrácia pre cestujúcich na územie SR celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva -Výnimky k povinnosti nosenia rúšok.

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok. Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo

Školstvo.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl ŽIADNE potvrdenia od pediatrov. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam.Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia. Opatrenie je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 25.05.2020 s účinnosťou k 26.05.2020, 08:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o obnovení vyučovania.

Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.
Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“
celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad splátok úveru ŠFRB

Odklad splátok úveru ŠFRB,Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná