Navigácia

Obsah

Zápis detí do MŠ pre nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

02.05.2019 - štvrtok

03.05.2019- piatok.

Bližšie informácie súv oznamovej tabuli alebo tu: ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.