Navigácia

Obsah

Základné údaje

 

Erb Dolné Lovčice

Obecný úrad
SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice

Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce

Tel: 033 / 5596 128, 033/55 96 338
Mobil: 0908 171 461
Email:

starosta@dolnelovcice.sk

uctaren@dolnelovcice.sk

podatelna@dolnelovcice.sk

 

 

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: ZMO - Jaslovské Bohunice
IČO: 00686301
Počet obyvateľov: 754 ku dňu 31.12.2019
Rozloha: 574 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1292
Starosta: Ing. Tomáš Bartovič
   

 

Dolné Lovčice - Súčasnosť obce

 

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2018 spolu 758.                                                                                                                   
 • Infraštruktúra

  Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Materská škola
 • Kultúrny dom
 • Kostol sv. Gorazda
 • Spoločenská miestnosť u Gorazda v budove Materskej školy

 

Heraldické údaje

Heraldický Register Slovenskej Republiky

 

Štatút obce

Štatút obce Dolné Lovčice