Navigácia

Obsah

Zaujímabé linky:

Legislatíva: http://zbierkazakonov.sk

Finannčné.http://openiazoch.sk

Daňové formuláre:http://financie.sk

Združenie miest  a obci.http://zmo.sk

Videá z obce: http://youtube.sk a do vyhľadávača zadajte Dolné Lovčice

Bezplatná inzercia: http://www.babyburza.sk

V prípade poruchy káblovej televízie kontaktujte technikov káblovej televízie na tel. číslach:

p. Nemček : 0903 750 288   p. Brestovanský:  0903 462 829. Ďakujeme za pochopenie.

http://www.vtrkomsys.sk