Navigácia

Obsah

Matričná agenda

Typ: ostatné
-
Doklady Poplatky
Matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný list)  5,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným matričným úradom
16,50 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
Vydanie potvrdenia o nevydávaní osvedčenia o právnej spôsobilosti
na uzavretie manželstva
  1,50 €
Dodatočný zápis o zmene mena po rozvode  
Vybavenie úmrtného listu pre obec Dolné Lovčice  
Vybavenie rodného listu narodeného v obci Dolné Lovčice  
Zápis o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov  
Nahliadnutie do matrík,za každý zväzok matrík    1,50 €
Zápis o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva  
Za účelom zápisu do osobitnej matriky, občanov SR,narodených, zomrelých, sobášených v cudzine  

Vytvorené: 11. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2014 0:00
Autor: Správce Webu