Navigácia

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Čo nepatrí do triedeného zberu. Pozor na časté chyby

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Leták – správne triedenie zložiek KO

Ak správne triedime, svet je krajší  - plagát

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Objemný odpad

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

 

O plánovanom termíne odvozu objemného odpadu Vás bude obec Dolné Lovčice včas informovať
PATRÍ SEM:
  • starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.
NEPATRÍ SEM:
  • bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

 

Čo sním:

  • odpady roztriediť do príslušných zberných nádob