Navigácia

Obsah

Informácia - Domáce a obecné zabíjačky

Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

 

REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU - vzor

Predaj ošípanej na domácu spotrebu - vzor

Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme

Africký mor ošípaných  /AMO /  -leták

Leták AMO- potraviny

Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme