Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku 8. júna 2024

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 

 

 

Do Európskeho parlamentu na Slovensku volíme 15 poslancov na päťročné funkčné obdobie. Predseda NR SR Peter Pellegrini stanovil termín tohtoročných eurovolieb na sobotu 8. júna 2024.

Eurovoľby

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 5. marca, lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je určená do 9. apríla. Prvé zasadnutie sa musí uskutočniť do 26. apríla 2024.

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť volený občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska, ale aj občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR.

Politické strany alebo koalície, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátne listiny zapisovateľovi štátnej volebnej komisie najneskôr 90 dní pred dňom volieb. Vo voľbách musia získať aspoň päť percent hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu pomerným systémom. Hlasovanie zo zahraničia v eurovoľbách nie je možné.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 218 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku (PDF, 26 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 216 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (PDF, 222 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (PDF, 300 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (PDF, 220 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (PDF, 221 kB)

 

 

Informácia pre voliča - voľby do EP

Information for the voter - Elections to the European Parliament

Zákon č. 180_2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

Zákon č. 181_2014 Z. z. o volebnej kampani

 

Volebný okrsok, volebná miestnosť, dátum a čas konania volieb do EP 2024

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie voľby do EP

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu