Navigácia

Obsah

Voľby

Zápisnica OVK - Voľby do NR SR - 30.09.2023 (15.96 MB)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zápisnica OVK voľby do NR SR 30.9.2023 (15.96 MB)

Informácia: požiadavka na prenosnú volebnú schránku

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča

 

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

(Voľba poštou)

 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 229 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 230 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (PDF, 149 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (PDF, 229 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (PDF, 230 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (PDF, 288 kB)

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (191,5 kB)

 

Voľby 2023-volebný okrsok č.1 a volebná miestnosť -sála KD.pdf (325.42 kB)

 

e-mailová adresa na doručovanie na doručovanie žiadosti o delegovaní do OVK.pdf (259.61 kB)

e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023  podatelna@dolnelovcice.sk

 

e-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (259.87 kB)

e-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023  podatelna@dolnelovcice.sk