Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (193,4 kB)dokument

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1,1 MB)dokument 

 

Informácia o práve voliť do samosprávy

Informácia o práve voliť do VÚC

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV k 10.6.2022

Oznámenie o určeni počtu poslancov a volebný obvod -DL.pdf (336.63 kB)

Menovanie zapisovateľa MVK.pdf (348.66 kB)

Oznámenie e-mailová adresa na delegovanie člena a náhradníka do volebnej kom.pdf (242.35 kB)

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti-DL.pdf (279.88 kB)

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín - do 30.08.2022 do 24,00hod.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce 29.10.2022 (191.69 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do OZ 29.10.2022 (263.38 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja (107.1 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (131.33 kB)

 

Informácia o spôsobe hlasovania.pdf (282.52 kB)

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce (266.69 kB)

Zápisnica OVK- voľby do orgánov TTSK - 29.10.2022.pdf (1.72 MB)