Navigácia

Obsah

Zápisnice

Pozvánka na OZ -11-12-2023

docházka poslancov OZ 11.12.2023

Zápisnica OZ 11.12.2023 

príloha č.2 

príloha č. 3 

príloha č.4 

príloha č.5 

príloha č.6

príloha č.7

 

príloha č.8

príloha č.8 

príloha č.8 

príloha č.8 

príloha č.8 

príloha č.8 

 

príloha č.9 

príloha č.9 

príloha č.9 

príloha č.9 

 

 

Pozvánka na OZ 28.9.2023

docházka poslancov OZ 28.9.2023

Zápisnica OZ 28.9.2023

Príloha č.2 

Príloha č.3 

Príloha č.4 

Príloha č.5 

Príloha č.6 

Príloha č.6 

Príloha č.6 

Príloha č.7 

príloha č.8 

Príloha č.9 

 

 

 

 

Pozvánka OZ 8-8-2023

docházka poslancov OZ 8.8.2023

Zápisnica OZ 8.8.2023

 

 

 

 

Pozvánka OZ 24-07-2023

docházka poslancov OZ 24.7.2023

Zápisnica OZ 24.7.2023

 

 

 

Pozvánka OZ - 26.6.2023

docházka poslancov OZ 26.6.2023

Zápisnica OZ 26.6.2023

 

Stanovisko HK k úveru Dolné Lovčice

roz.opatrenie 2023 c.4 príjmy-bežné

roz.opatrenie 2023 c.6 výdavky-bežné

roz.opatrenie 2023 c.8 príjmy-bežné

roz.opatrenie 2023 c.9prijmy ,výdavky

roz.opatrenie 2023 c.11 príjmy, výdavky-bežné

roz.opatrenie 2023 c.10 vydavky-bežné

 

 

 

Pozvánka na OZ 16-05-2023

docházka poslancov OZ 16.5.2023

Zápisnica OZ 16.5.2023 

Návrh-VZN č.1-2023 D.L..

roz.opatrenie 2023 c.1 

roz.opatrenie 2023 c.2

roz.opatrenie 2023 c.3

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2023

Stanovisko hlavneho kontrolora obce k záverečnému účtu Dolné Lovčice 2022

Záverečný účet 2022 Dolné Lovčice schválený 16.5.2023

VZN č.1-2023 D.L.o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice.pdf (673.1 kB)-schválené

 

 

 

Pozvánka OZ -13-03-2023

docházka poslancov OZ 13.3.2023

Zápisnica 13.03.2023

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA -DL-2022-2026-schválený

TTSK-Centrálny krízový fond - 2023

Cenník -prenájom KD, U Gorazda -2023 schválený- učinný od 1.4.2023

Zásady odmeňovania Dolné Lovčice schvalené -13-03-2023