Navigácia

Obsah

Úradná tabula


Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Dolné Lovčice 2022-2024 23.11.2021 09.12.2021

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka OZ -1.12.2021 26.11.2021 02.12.2021

Hlavný kontrolór obce Dolné Lovčice

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 23.11.2021 09.12.2021

Oznámenie o uložení zásielky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky pre Róberta Kruteka 26.11.2021 17.12.2021
Oznámenie o uložení zásielky pre Renátu Krutekovú 24.11.2021 10.12.2021