Navigácia

Obsah

Úradná tabula


Návrh VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dodatok č. 2 k VZN č.2-2016 o označovaní ulíc - návrh 21.01.2020 06.02.2020