Navigácia

Obsah

 

 

Správy

prvá
z 5
posledná

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia. Opatrenie je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 25.05.2020 s účinnosťou k 26.05.2020, 08:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o obnovení vyučovania.

Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.
Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“
celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad splátok úveru ŠFRB

Odklad splátok úveru ŠFRB,Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19.

Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Odporúčania a formy pomoci sa týkajú skupín seniorov: v pobytovom zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou, osamelých seniorov v ich domácom prostredí. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020.

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020.
Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia pre nemocnice a DSS

Informácie sa týkajú: návštevy pacientov alebo sprievodu pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID−19, návštevy pacientov s ochorením COVID−19, návštevy kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19, návštevy a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19 a tiež toho ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19 celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb

Aktualizácia Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú zmeny vyznačené v texte celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier.

Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k zmenám v sociálnom poistení

Informácia k zmenám v sociálnom poistení celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

správna likvidácia rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_zastupitelstva_a_pohreby.pdf

Opatrenie_zastupitelstva_a_pohreby.pdf celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

Opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf

Opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020.pdf celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny zákonov vo finančnej oblasti

Zmeny zákonov vo finančnej oblasti celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny v ďalších zákonoch z dielne rezortu dopravy a výstavby

Zmeny v ďalších zákonoch z dielne rezortu dopravy a výstavby celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad splátok úverov

Odklad splátok úverov celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Mesiac solidarity

Mesiac solidarity celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Financovanie samospráv očami prieskumu

Financovanie samospráv očami prieskumu celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná