Navigácia

Obsah

 

 

Správy

prvá
z 7
posledná

Úrad verejného zdravotníctva -Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko.

Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko. Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko, tranzitu cez územie nášho štátu, ako aj návštev nepresahujúcich viac ako 48 hodín začali platiť pre občanov Slovenskej republiky, Českej republiky ale aj Maďarska a to od 2.6.2020. celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení.

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení
Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín.Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k ZUŠ

Informácia k ZUŠ.V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo- Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania

Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Karanténa, výnimky a registrácia pre cestujúcich na územie SR

Karanténa, výnimky a registrácia pre cestujúcich na územie SR celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva -Výnimky k povinnosti nosenia rúšok.

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok. Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo

Školstvo.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl ŽIADNE potvrdenia od pediatrov. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam.Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia. Opatrenie je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 25.05.2020 s účinnosťou k 26.05.2020, 08:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020.Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o obnovení vyučovania.

Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.
Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“
celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad splátok úveru ŠFRB

Odklad splátok úveru ŠFRB,Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb

Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19.

Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Odporúčania a formy pomoci sa týkajú skupín seniorov: v pobytovom zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou, osamelých seniorov v ich domácom prostredí. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Školstvo

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020.

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020.
Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia pre nemocnice a DSS

Informácie sa týkajú: návštevy pacientov alebo sprievodu pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID−19, návštevy pacientov s ochorením COVID−19, návštevy kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19, návštevy a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19 a tiež toho ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19 celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb

Aktualizácia Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú zmeny vyznačené v texte celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020 celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier.

Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k zmenám v sociálnom poistení

Informácia k zmenám v sociálnom poistení celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 7
posledná