Navigácia

Obsah

Späť

Obec Zavar : Rozhodnutie o odstránení stavby " Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany - Bystričany v úsekoch ESt Križovany - p.b.č. 19A a p.b.č. 257 - ESt Bystričany ", parc.č. 273/12, k.ú. Zavar

Vyvesené: 27. 6. 2022

Dátum zvesenia: 13. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť